Always be testing – Bryan Eisenberg

Always be testing – Bryan Eisenberg

Always be testingBoekreview: Always Be TestingThe Complete Guide to Google Website Optimizer
(Bryan Eisenberg & John Quarto-vonTivadar with Lisa T. David)

‘IT-ers zijn left-brainers en marketeers zijn right-brainers’ is de eerste les van het boek.
IT-ers zijn analytisch, zij beginnen met de details die uiteindelijk tot een geheel leiden.
Marketeers zijn holistisch/globaal, ze beginnen met een groter concept dat later gedetailleerder wordt. Een oorzaak die de communicatie tussen IT-ers en marketeers niet altijd bevorderd…

Always be testing bevat veel praktische handvatten om a/b tests op te zetten. Maar er wordt ook veel theorie besproken. Enkele zaken die ik het vermelden waard vindt lees je hier.

Kennis, ervaring & gezond verstand bij testen
Er zijn duizenden variabelen te testen. En met de huidige technieken is dat snel, gemakkelijk en gratis uit te voeren. Maar echt goede resultaten worden behaald wanneer je met gezond verstand en kennis van zaken de beste tests opzet.
Met name in het begin hoef je nog niet diep in de cijfers te duiken, als je de belangrijkste resultaten er maar uit haalt, dan boek je al snel de grootste winsten.

Spreek alle bezoekers aan
Bezoekers zijn vrijwillig op jouw website, iedere bezoeker zit in een bepaalde fase van het koopproces. Daardoor heeft iedere bezoeker zijn eigen motieven. Het is van belang dat je voor iedere fase van het koopproces een passend antwoord hebt.

Naast de verschillende fases van de aankoop, heb je ook te maken met verschillende persoonlijkheden/karakters. Ook die zou je allemaal voldoende moeten aanspreken. Of jij die vier talen spreekt is hier uitgebreid beschreven.

First things first
Voor het optimaliseren van een website is er een zekere hiërarchie. Eisenberg spreekt over een ‘optimization pyramid’ (waarschijnlijk sterk geïnspireerd door Dhr. Maslow).

Iedere website zou ten eerste functioneel, toegankelijk en bruikbaar moeten zijn. Om uiteindelijk ook intuïtief en overredend te zijn.

Unique value proposition
Er moet altijd, direct zichtbaar, een unique value proposition aanwezig zijn. Dat wat op unieke waarde toevoegd aan de behoefte van de bezoeker.
Zijn er voldoende startpunten voor iedere soort bezoeker?

Het Aidas-model voor websites
Ook het Aida-model wordt door Eisenberg en consorten toegepast op websites.
Attention: grijpt iedere pagina direct de aandacht?
Interest: is het overduidelijk dat de site aan de wens van de bezoeker voldoet?
Desire: stimuleert de pagina het verlangen?
Action: stimuleert de pagina om tot actie over te gaan?
Satisfaction: voldoet de pagina aan de verwachtingen?

Navigatie
Biedt verschillende manieren om door jouw website te navigeren. Zodat dit werkt voor mensen die precies weten wat ze zoeken, maar ook voor mensen die ongeveer weten wat ze zoeken of nog even willen rondneuzen.

Het is verstandig om de navigatie altijd in het actieve deel van de website te houden. Dus niet dat deze uit beeld verdwijnt tijdens het scrollen. Iemand die de ‘back-button’ van de browser moet gebruiken is sneller geneigd om de website te verlaten.

Copywriting
Een belangrijk punt dat in Always be Testing wordt aangedragen is dat je vooral actief moet schrijven. Als voorbeeld wordt gegeven:
Actief: Volgens maken nesten.
Passief: Nesten worden gemaakt door vogels.

Niet ‘wij’ maar ‘jij’
Schijf vooral over de voordelen die een bezoeker zal ondervinden. Iemand koopt bijvoorbeeld geen zitzak omdat er bolletjes van piepschuim in zitten, maar omdat je er zo lekker diep in weg kunt zakken.
Iemand koopt geen product omdat het van hout of ijzer is, maar omdat ze zich er beter of veiliger door voelen, of omdat het gemak of aanzien oplevert. Dat zijn namelijk de voordelen die er toe doen.

Probeer ook te vermijden dat je over jezelf praat. Vertel niet hoe goed je bent maar vertel wat de bezoeker eraan heeft wanneer hij met jou in zee gaat.

De egoïstische bezoeker (en dat is bijna iedereen) zal altijd denken: What’s in it for me.

Meer lezen?
Always Be Testing bevat ongeveer 300 pagina’s. Wil je meer lezen dan is het boek hier te koop bij Bol.com.