Het geheim van een goede strategie

Het geheim van een goede strategie

Het geheim van een goede strategie

Het geheim van een goede strategie

De kern van alle strategie is altijd gelijk: ontdek de kritische factoren in de situatie en ontwerp een manier om de activiteiten te focussen en te coördineren teneinde deze factoren naar je hand te zetten.

Het geheim van een goede strategie (Richard Rumelt)

Aan praktijkvoorbeelden van goede en slechte strategieën geen gebrek in dit boek. Heel kort gezegd vind je hieronder de inhoud van een goede strategie en de eigenschappen van een slechte strategie. En nog wat losse flarden die ik wel aardig vond om te vermelden.

Goede strategie

Een goede strategie heeft altijd een logische essentiële structuur, die ‘de kern’ wordt genoemd.
De kern van strategieën omvat altijd drie elementen:

 1. een diagnose
 2. een beleidslijn
 3. coherente activiteiten

De beleidslijn specificeert de benadering voor het overwinnen van de hinderpalen die in de diagnose zijn vermeld. Het is een richtingaanwijzer die naar voren wijst, zonder de details van de reis te vermelden. Coherente activiteiten bestaan uit uitvoerbare, gecoördineerde directieven, de toewijzing van hulpbronnen en activiteiten voor de tenuitvoerlegging van de beleidslijn.

Slechte strategie

Een slechte strategie (…) gaat voorbij aan de kracht van kiezen en focussen.

Een slechte strategie herken je aan vier hoofdkenmerken:

 1. Wolligheid, “[…] de vorm van verbale diarree die moet doorgaan voor een op goede argumenten steunend strategieconcept.”.
  Er wordt veelal gestrooid met ‘opgeblazen termen’, woorden waarvan de betekenis is uitgehold en die onnodig wazig klinken.
 2. Het verzuim om de opgave onder ogen te zien.
  Slechte strategie heeft geen oog voor de feitelijke uitdaging of herkent deze niet. Als je de opgave waarvoor je staat, niet onderkent, kun je onmogelijk een strategie formuleren of verbeteren.
 3. Doelstellingen verwarren met strategie.
  Vrome wensen in plaats van plannen voor het overwinnen van hinderpalen.
 4. Slechte strategische oogmerken.
  Een strategische doelstelling wordt door leiders gezien als een middel tot een doel. Strategische doelstellingen zijn ‘slecht’ als ze voorbijgaan aan cruciale problemen of als ze onpraktisch zijn.

De doelstellingenhutspot zorgt ervoor dat er geen focus is.
Geen keuze kunnen of willen maken zorgt voor een slechte strategie.

Bronnen van kracht

 • Anticipatie
 • Draai- en aanzetpunten
 • Concentratie

Zoek de sterkte/kracht waarmee je concurrentie op hun zwakte kunt pakken.
Een goed voorbeeld is het verhaal van David en Goliath. Waarbij de veel kleinere David met zijn steen en slinger (zijn specifieke sterkte) het enige niet beschermde deel van de veel grotere en sterkere Goliath (zwakte) raakt en hem daarmee verslaat.

De ontdekking van de kracht die verborgen ligt in een situatie.